Värmepumpar i Göteborg – modern uppvärmning

Du kan sänka dina kostnader för uppvärmning och vara klimatsmart. Kontakta ett företag som specialiserat sig på att installera värmepumpar i Göteborg.

Tekniken med värmepumpar kan kännas som ett naturens reptrick. Du får ut mer energi från en värmepump än vad du tillför den. Hur är detta möjligt? En värmepump fungerar i princip på samma sätt som ditt frys- eller kylskåp. Du flyttar energin från ett rum till ett annat. En luftvärmepump tar upp energi som finns i uteluften och flyttar in den i ditt hus.

Du bor i en villa som byggdes i mitten av 1970-talet. Huset har uppvärmning med direktverkande el via radiatorer. På den tiden ansågs energi finnas i överflöd och inte många förutsåg framtida elbrist och uppvärmning av klimatet, och några allvarliga haverier vid kärnkraftverk hade inte ägt rum.

Värmepumpar i Göteborg – spara energi och miljö

Dina elräkningar börjar ge dig huvudvärk och du vet inte ens vad nästa månads kostnad för uppvärmning kommer att bli. Ingen elleverantör vill teckna fasta elpriser med hänvisning till att elbörsen är instabil. Det måste finnas något sätt att ta problemet i egna händer, tänker du. Du har hört att dina uppvärmningskostnader kan halveras genom att installera en så kallad luft-luftvärmepump.

Du kontaktar ett företag som installerar värmepumpar i Göteborg. Pumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. På utsidan av ditt hus monterar firman en pump som för betraktaren ser ut som en större fläkt. Värmepumpen omvandlar luftens energi och inomhus sprids den som behaglig värme.

Läs mer om värmepumpar på denna sida: värmepumpargöteborg.nu

Publicerat den
Kategoriserat som VVS