BildNytts Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och varför, hur vi använder informationen, samt vilka valmöjligheter vi ger dig som användare relaterat till informationen.

Information som vi samlar in

För att kunna förbättra våra tjänster samlar vi in viss information om våra användare och den aktivitet som sker.

I huvudsak samlar vi in information på två olika sätt:

Enhetsinformation

Vi sparar information om specifika enheter som används till våra tjänster, som till exempel operativsystem eller telefonmodell.

Logginformation

Vid användning av våra tjänster skapas och samlas information i serverloggar, och innehåller data som hur du använde vår tjänst, IP-adresser, eventuella krashar och andra systemhändelser, cookies och annat som kan användas för att identifiera dig som användare.

Platsinformation

Vi använder din platsinformation för att kunna ge en så bra användarupplevelse som möjligt. Vi kan samla in platsinformation genom t.ex. GPS, IP-adress, Wifi-åtkomstpunkter och mobilmaster.

Programversioner

Vi samlar in vilken programversion som används, och på vilken systemversion som den används på.

Så här används informationen som vi samlar in Informationen används till att förbättra, underhålla och möjliggöra tillhandahållandet av tjänsterna, och för att ta fram nya tjänster. Informationen används även för att skräddarsy tjänsten för användarna, som att exempelvis visa relevant BIldNytt-händelser i närheten av dig.

Namn, e-post och liknande profilinformation som du angett kan delas med andra användare så de kan identifiera dig.

Vissa delar av användningen av tjänsten kan komma att delas med dig och andra, som exempelvis en historik av skapade BIldNytt-händelser. Vi strävar dock alltid att göra det frivilligt att dela med sig av sådan information offentligt.

Vid kontakt med BIldNytt, genom e-post eller övrig kommunikation, kan samma medium att användas för att kontakta dig för att informera om befintliga eller nya tjänster.

Information som samlas in genom cookies och annan teknik för att identifiera användaren används för att kunna förbättra våra tjänster och erbjuda användaren en skräddarsydd upplevelse på tjänsten. Genom en full förståelse för användarens livscykel kan vi leverera högre kvalitet på tjänsterna.

Innehåll som publiceras av dig kan analyseras eller granskas automatiskt eller manuellt i syfte att förhindra missbruk och spam, att förbättra tjänsterna eller ta fram nya tjänster, med mera.

Vi kan kombinera personuppgifter och data från tjänsteanvändning från olika källor för samma användare för att bättre förstå användarens hela tjänsteupplevelse och kunna erbjuda bättre support vid problem.

Dina personuppgifter lagras och hanteras på servrar som kan befinna sig på olika platser runt om i världen, och inte nödvändigtvis i landet du bor i.

Öppenhet och valmöjligheter

Vi värnar om våra användares integritet, och strävar inte efter att samla in information i onödan. Vi vill därför genom detta dokument vara tydliga med vilken information vi samlar in och hur den används. Vi vill även att användarna själva i största mån ska kunna reglera och välja vilken information som samlas in och delas med andra användare.

Information som du delar

Information som du själv delar hanteras enligt våra användarvillkor.

Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi strävar efter att det ska vara enkelt att komma åt och ändra dina personuppgifter i våra tjänster. Det kan dock krävas ett styrkande av identiteten för att uppdateringen ska ske i kraft. Vi reserverar oss dock rätten till att neka enskilda förfrågningar som bedöms som orimliga.

Information som vi delar

Vi delar inte dina uppgifter till tredje part, bortsett från följande situationer:

 • Med domänadministratörer
 • Med tjänsteleverantörer till oss för extern behandling (till betrodda företag) Av juridiska skäl
 • Om allvarligare brott misstänks eller om det finns risk för personskada Vi kan komma att dela sammanställd information. I den typen av information kommer det aldrig att identifiera dig personligen. Detta kan vara exempelvis för att visa trender som sker utifrån användningen av våra tjänster.
 • Informationssäkerhet

  Vi prioriterar säkerhet högt och hanterar användaruppgifter varsamt. Vi vidtar ett antal säkerhetsåtgärder och protokoll, men väljer att inte redovisa dessa i för hög detalj i denna sida för att inte försvaga säkerheten.

  Sekretesspolicyns tillämplighet

  Sekretesspolicyn gäller samtliga tjänster som tillhandahålls av BIldNytt och Bildnytt Kingsbay AB

  Samarbete med tillsynsmyndigheter

  Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande hantering av personuppgifter.

  Ändringar

  Denna sekretesspolicy kan ändras i framtiden. Vi kommer att informera dig vid en ändring så att du får möjlighet att avbryta användningen av tjänsterna.