Bildnytt för iOS Installera Öppna i appen

Extrema radonhalter på Stockholms slott

  • 2018-03-07T14:47:01.643Z
7 Mar, 14:47

Radonsaneringar har pågått i över tio år på Stockholms slott. Trots detta har byggnaden problem med höga radonhalter, det skriver tidningen VVS-Forum. Gränsvärdet är på 200 becquerel per kubikmeter luft, vilket överskrids på flera håll, enligt Statens Fastighetsverks radonmätningar förra året. I skattkammarens lunchrum är det exempelvis över 300, i försäljningsdisken över 3 000 och i extremfallet, Kommendantflygelns källare, är det över 15.000 bequerel. – Ökad ventilation dagtid sänker dock värdena, säger Charlotte Dahn-Gunther på Statens Fastighetsverk, som ansvarar för vård och underhåll av de kungliga slotten, till tidningen. Livrustkammarens museichef Malin Grundberg uppger för tidningen att personalen bara arbetar under begränsad tid i utrymmen med hög radonhalt. Livrustkammaren huserar i slottets källarvalv. Även i Haga slott och i Ulriksdals slott har höga radonnivåer uppmätts. Förklaringen är att de står på Brunkebergsåsen, som släpper igenom radon från marken. (Arkivbild)

7 Gillar -

Kommentarer - Extrema radonhalter på Stockholms slott

Skriv en kommentar...

Mer kommentarer
Andra nyheter i Gamla Stan
SMS skickat! Kolla din telefon.
Ladda ned Bildnytts App för att kommentera, gilla eller lägga upp nyheter.
Fortsätt Fortsätt