Bildnytt för iOS Installera Öppna i appen

Stockholm bästa kommunen att bo i

  • 2018-05-25T13:15:28.824Z
25 May, 13:15

För trettonde året i rad har nyhetsmagasinet Fokus studerat 290 kommuner och rankat dem utifrån ett 40-tal variabler, till exempel arbetslöshet, antal flerbostadshus, sociala insatser för äldre, jobbtillväxt och inkomst. Stockholm hamnar – som vanligt – på första plats. Man har även tittat på några fundamentala variabler så som huspriser, ohälsotal, öppenhet och tolerans. Resultat är att Stockholm återigen toppar listan över vilken kommun som det är bäst att bo, följt av Mölndal, Uppsala, Lund och Göteborg. (Bild: Mattias Prodromou Dalhqvist)

5 Gillar -

Kommentarer - Stockholm bästa kommunen att bo i

Skriv en kommentar...

Mer kommentarer
Andra nyheter i Gamla Stan
SMS skickat! Kolla din telefon.
Ladda ned Bildnytts App för att kommentera, gilla eller lägga upp nyheter.
Fortsätt Fortsätt